Stavba kurtu na klíč

Slavkov
Slavkov u Brna, koupaliště – 6 kurtů

Dovolujeme si vám nabídnout stavbu kurtu na klíč. Náš klub v roce 2015 oslaví 25. výročí vzniku. Po celou dobu jsme se podíleli na budování kurtů v celé republice a to formou poradenství nebo vlastní výstavbou. Po celou dobu jsme se setkávali s projekty, které neúměrně a zbytečně prodražovali stavbu, případně byly technicky a prakticky nedokonalé. V nabídce je několik variant rozměrů kurtů – zde záleží na tom, zda-li chcete provozovat kurty jen pro amatéry nebo pro soutěže pořádané ABV (Asociace beachvolleyballu) respektive ČVS (Český volejbalový svaz) tzv. soutěžní kurty.

Výběr některých areálů, kde jsme se podíleli na stavbě kurtů:

Různé velikosti kurtů:
12 x 22 m
14 x 26 m
24 x 22 m – 2 kurty
28 x 26 m – 2 kurty

Ceny zahrnují vybudování kurtu(ů) na klíč včetně projektové dokumentace a níže specifikovaných prací a vybavení:
Zaměření stavby, skrývka zeminy do hloubky 100 cm, odvoz zeminy do vzdálenosti 10 km, kůly včetně patek, výkop patek a betonáž, dovoz makadamu ze vzd. 30 km – hloubka 60 cm, uložení a rovnání makadamu, textilní fólie + pokládka, písek-bílý slévárenský o výšce 40 cm, doprava písku ze vzdálenosti 200 km, uložení a rovnání písku, ochranné sítě po obvodu na výšku 6 m + napínáky + karabinky + lanka + montáž, sloupy o výšce 6 m + výkop + betonáž, obrubníky chodníkové po obvodu + usazení do betonu, terénní úpravy, výsev trávníku, 2 míče, síť, lajny, anténky.