Stavba kurtu na klíč

Slavkov
Slavkov u Brna, koupaliště – 6 kurtů

Dovolujeme si vám nabídnout stavbu kurtu na klíč. Náš klub v roce 2015 oslaví 25. výročí vzniku. Po celou dobu jsme se podíleli na budování kurtů v celé republice a to formou poradenství nebo vlastní výstavbou. Po celou dobu jsme se setkávali s projekty, které neúměrně a zbytečně prodražovali stavbu, případně byly technicky a prakticky nedokonalé. V nabídce je několik variant rozměrů kurtů – zde záleží na tom, zda-li chcete provozovat kurty jen pro amatéry nebo pro soutěže pořádané ABV (Asociace beachvolleyballu) respektive ČVS (Český volejbalový svaz) tzv. soutěžní kurty.

Níže naleznete rozpočty na různé velikosti kurtů. A dále výběr některých areálů, kde jsme se podíleli na stavbě kurtů.

Velikost plochy:
12 x 22 m ( Kč)
14 x 26 m ( Kč)
24 x 22 m – 2 kurty ( Kč)
28 x 26 m – 2 kurty ( Kč)

Ceny zahrnují vybudování kurtu(ů) na klíč včetně projektové dokumentace a níže specifikovaných prací a vybavení:
Zaměření stavby, skrývka zeminy do hloubky 100 cm, odvoz zeminy do vzdálenosti 10 km, kůly včetně patek, výkop patek a betonáž, dovoz makadamu ze vzd. 30 km – hloubka 60 cm, uložení a rovnání makadamu, textilní fólie + pokládka, písek-bílý slévárenský o výšce 40 cm, doprava písku ze vzdálenosti 200 km, uložení a rovnání písku, ochranné sítě po obvodu na výšku 6 m + napínáky + karabinky + lanka + montáž, sloupy o výšce 6 m + výkop + betonáž, obrubníky chodníkové po obvodu + usazení do betonu, terénní úpravy, výsev trávníku, 2 míče, síť, lajny, anténky.