Mobilní tribuna

Mobilní, 4-řadá, nekrytá tribuna pro sedící diváky s možností umístění reklamních panelů o výšce 1 m a také stožárů (ke každému poli tj. po 2 m) o výšce až 6 m.
Délka: „nekonečná“, sestavená z bloků délky 2 m.

tribuna mobilní

Nutno zajistit:

  • Pro montáž i demontáž vjezd 1 nákladního vozu, vjezd a parkování 1 osobního vozu v bezprostřední blízkosti místa tribuny
  • 2 přípojky el. proudu (220V), osvětlení dostatečné intenzity (pouliční) pro případ stavby tribuny v noci
  • Hlídání tribuny (zejména v nočních hodinách) tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zranění osob
  • Min. šířka prostoru tribuny 3,5 m

Tribuna :

  • Montáž – 4 osoby (8 hodin) 10.000 Kč
  • Demontáž – 4 osoby (8 hodin) 10.000 Kč
  • Doprava (2 x 500 km – 2 x 250 km – 2 cesty) 30.000 Kč
  • 160 sedadel ve 4 řadách v celkové délce tribuny 20 m (pronájem) 20.000 Kč